|

Ta emot liknande jobb via mejl för

K3 Söker Lednings- och underst...

Försvarsmakten Banner

K3 Söker Lednings- och understödssoldater GSS/K till 31.Bataljon31. Bataljon är en lätt skyttebataljon med luftburen förmåga. Bataljonens soldater är jägaruttagna med mycket hög fysisk och psykisk uthållighet. Bataljonens huvuduppgift är strid till fots på djupet av fiendens gruppering. Det innebär huvudsakligen eldöverfall och överfall mot viktiga fiendeförband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som soldat inom ledningsfunktionen ansvarar du för samband, kommunikation och informationshantering inom de ledningsplatser som plutonen upprättar och betjänar. Ifrån dessa leds och samordnas förbandets strid av chefen och dennes stab. Plutonen deltar i arbetet genom att bemanna tekniska system, upprätthålla samband, försvara ledningsplatsen och assistera staben i dess arbete.

Eftersom bataljonen löser offensiva stridsuppgifter på det taktiska djupet måste bataljonchefen och dennes stab kunna fatta snabba och välgrundade beslut. För att detta ska kunna ske är det av yttersta vikt att ledningsplutonens personal tillhandahåller ett stabilt samband, hög precision i informationshanteringen samt ett effektivt och målmedvetet arbete i skyddet av bataljonens ledningsplatser. Din huvuduppgift är att framföra fordon, upprätta stabsplatser, att vara signalist åt stabsmedlemmar samt att försvara grupperingsplatsen.

Vem är du?
Vi söker dig är självständig, disciplinerad, initiativtagande samt tål en hög arbetsbelastning. Nyckelegenskapen hos dig är förmågan till tempoväxling: att kunna arbeta extremt hårt under viss tid för att säkerställa stabens förmåga till ledning, att snabbt kunna omgruppera och att strida till fots, men också att hålla dig vaken trots otillräcklig sömn under lågintensivt arbete. Fysiskt uppfyller du samma grundkrav som bataljonens övriga soldater

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Krav

Svenskt medborgskap

Godkänd grundutbildning: GMU eller värnplikt

Uppfyller fysiska krav

Godkänd registerkontroll

Önskvärda kvalifikationer

Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten

B/C-körkort

Relevanta militära förarbevis

Utbildning i relevanta vapen- och sambandssystem

Anställningsform: GSSK, Anställningen är tidsbegränsad till högst 12 år anställningen inleds, om aktuellt med en provanställning om 6 månader.

Arbetsort: Karlsborg

Tillträde: 2018-01-08

Lön: Individuell lönesättning

 

Dokument att bifoga ansökan

Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt

CV med referenser

Intyg från godkänd GMU

Betyg från internationell tjänstgöring

Annan meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet

Körkort och militära förarbevis

Ansökningsprocess

Antagningstester sker efter kallelse den 2017-11-25.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Emma Svensson, 31.Bataljon vxl. 0505-45 10 00, K3-31Bat-S1@mil.se

Facklig representant:
Officersförbundet, Mats Jansson, 0505-45 10 00
SEKO, Kenny Hägg, 0505-45 10 00
OFR/S, Britt-Marie Johansson, 0505-45 10 00

Välkommen med din ansökan senast: 2017-10-31.

 


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livregementets husarer, K 3, har lätta, snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt bataljon och en underrättelsebataljon. Den lätta bataljonen är ett snabbinsatsförband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser med stöd av avancerad teknik, förband på marken och obemannade luftfarkoster, UAV. Vid K 3 finns dessutom Försvarsmaktens överlevnadsskola, FÖS, samt Örebro/Värmlandsgruppen som ansvarar för utbildning av hemvärnsförband i Örebro och Värmlands län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Social Media
  • facebook
  • Twitter
Ansök här