|

Ta emot liknande jobb via mejl för

Försvarsmaktens officersutbild...

Försvarsmakten Banner

Försvarsmaktens officersutbildning, OFFU med inrikting mot Luftvärnsregementet utbildningsstart 2018Annonsen vänder sig till dig som idag har anknytning eller anställning vid Luftvärnsregementet Lv 6 som exempelvis GSS K/T, SO K/T, OFF/T, är civil medarbetare, medlem i Hallands hemvärnsbataljon etc.

 Försvarsmaktens officersutbildning OFFU (även känd som Flera vägar in FVI) är en förkortad officersutbildning för dig som har följande:

- Militär grundutbildning (GMU+ befattningsutbilding, GU eller värnplikt)
- Anknytning och är väl känd vid Luftvärnsregementet
- Akademisk examen om minst 180 hp

Efter godkänd examen från OFFU är tanken att du anställs vid Luftvärnsregementet som kontinuerligt anställd taktisk officer med placering vid luftvärnsbataljonen. Utbildningen genomförs vid Militärhögskolan Karlberg (Stockholm) i Försvarshögskolans regi (i huvudsak) under 12 månader med preliminär kursstart v 818. Personer med genomförd grundläggande officersutbildning såsom specialistofficersutbildning K alt T eller övrig reservofficersutbildning genomför utbildningen med lön. Övriga personalkategorier erhåller kadettförmåner under utbildningen.

I ansökan skall följande bifogas:

- Examensbevis från högskola eller universitet
- Militära tjänstgöringsomdömen där tjänstetid och befattning framgår
- Referenser vid Luftvärnsregementet
- Personligt brev 

Tester genomförs preliminär under tidsperioden v 743-744 och omfattar följande:


- Professionsintervju
- Fystester
- Läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning 

Sista ansökningsdag 16 oktober 

Vid frågor kontakta:

Lt Kristoffer Eriksson
S1 LvBat
0707-359585

kristoffer.eriksson@mil.se

 


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Social Media
  • facebook
  • Twitter
Ansök här