|

Ta emot liknande jobb via mejl för

Senior DevOps Engineer

 
 
 
Om jobbet
Titel: Senior DevOps Engineer
Verksamhetsområde: IT
Stad: Södertälje
Sista sökdatum: 2017-04-06
Jobb Id: 20171259
 
Om Scania IT
Scania IT servar Scaniakoncernen med systemutveckling, IT-drift och infrastruktur. Vårt uppdrag är att förse Scanias globala affärsverksamhet med innovativa och robusta IT-lösningar. Scania IT har ca 900 anställda och finns representerat i Sverige, Holland, Frankrike, Belgien, Latinamerika och Indien.

www.scania.com/karriar
 

Senior DevOps Engineer print Skriv ut
Scania genomgår för närvarande en spännande transformering från att ha varit en traditionell tillverkare av lastbilar och bussar till att bli en komplett leverantör av transportlösningar. I denna transformeringsprocess spelar IT en avgörande roll för att tillhandhålla innovativa och differentierande IT-lösningar. För närvarande pågår kraftfulla satsningar inom områdena agilt arbetssätt, cloud och open source. En grundförutsättning för det agila arbetssättet är en dynamisk IT-infrastruktur, automatisering, self service och en miljö där konsumtionsbaserade plattformsleveranser är självklara. Därför söker vi just nu inom gruppen Cloud Adoption efter en senior utvecklare som vill vara en drivande och ledande kraft i Scanias agila transformation inom utveckling. Ditt fokus kommer att ligga på att utveckla och coacha inom både koncept och teknik för CI/CD. Din utmaning kommer att ligga i att skala detta inom hela företaget i en hybrid IT-miljö med lösningar både on premises och i molnet.


Arbetsuppgifter
  • Automatiseringsingenjör – du kommer att jobba med automatisering i AWS, dels för att hjälpa till i leveranser internt men också för att inte ”tappa din förankring till verkligheten”
  • Automatiseringscoach – du kommer att jobba tvärfunktionellt inom organisationen med att sprida metod, verktyg och mindset inom CI/CD
  • Vara möjliggörare för autonoma utvecklingsteam ute i organisationen
  • Jobba efter principen ”train the trainer” för att kunna nå ut brett
 
Din profil
  • Du är en utvecklare i grunden som antingen har tagit, eller nu är redo att ta, steget från ren utveckling till att jobba mer med att coacha andra utvecklare
  • Du har automatisering i ryggraden och kan både se och beskriva vad värdet av CI/CD är för en individ, ett team och en organisation
  • Du är socialt kompetent och är van att jobba tillsammans med olika roller i ett större företag. Din omgivning uppskattar dig även om de inte alltid håller med dig och pratar gott om dig i din frånvaro
  • Du är en drivande visionär – Du kan artikulera och visualisera en attraktiv framtidsvision där vi uppnått ett agilt nirvana och vara drivande i att försöka nå den visionen
  • Du är ödmjukt konfliktsökande – med det menar vi att du kommer att behöva vara ifrågasättande för att utmana många ”gamla sanningar” i hur arbete utförs samtidigt som du behöver kunna vara ödmjuk inför de många faktorer som kan spela in i en komplex och stor organisation
 
Vi erbjuder
Som anställd på Scania erbjuder vi, förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter, andra förmåner som exempelvis personalbil, resultatbonus, tjänstepension, flexibel arbetstid, lunch till reducerat pris och mycket mer. Bor du i Stockholm erbjuder vi direktbuss mellan Stockholm och Södertälje med Scania Jobexpress.

 
För mer information
Kontakta Mattias Järnhäll (Gruppchef Cloud Adoption), 070-444 49 62 eller Mikael Tammi (Rekryteringscenter), 08-553 711 74.
 
Ansökan
Din ansökan innehåller CV och ett personligt brev där du berättar vad som är viktigt för dig och vad du brinner för. Bifoga även betygskopior. Intervjuer hålls fortlöpande under ansökningsperioden, så avvakta inte med att skicka in din ansökan. 

 
Gör din ansökan via http://www.scania.com/group/en/available-positions/ för att vi ska få korrekta uppgifter. I de fall det uppstår problem med att registrera din ansökan på scania.com så kan du maila din ansökan till kandidatbokning@scania.com
OBS! Ange Scanias Jobb Id 20171259 i ämnesraden. Bifoga ditt CV, personligt brev samt relevanta betygskopior. Vi behöver också ditt fullständiga namn, adress, e-post och mobilnummer för att kunna registrera din ansökan. Ofullständiga mailansökningar kommer vi ej kunna hantera.