|

Ta emot liknande jobb via mejl för

Sekond Bevakningsbåt typ 88

Försvarsmakten Banner

Sekond Bevakningsbåt typ 88Sekond - S

 

Sökande enhet:

17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg är ett marint krigsförband som produktionsleds av Amfibieregementet. Bevakningsbåtkompaniet ska kunna:


 • Tillsammans med övriga FM försvara Sverige mot väpnat angrepp, möta kränkningar och angreppshandlingar samt agera för att tillvarata svenska intressen.

 • Etablera och upprätthålla sjökontroll inom ett område, främst skärgårds- eller kustnära områden, eller urbaniserade hamnområden och där kunna genomföra sjömålsstrid.Önskvärda personliga egenskaper:

Som besättningsmedlem ombord på ett fartyg krävs att du är flexibel, har god fysisk och psykisk uthållighet samt är ödmjuk inför uppgiften. Att kunna arbeta i grupp och enskilt samt att ha god social kompetens ser vi som självklarheter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Som Sekond är du fartygets ställföreträdande chef.


 • Arbetsleda besättningen tillsammans med tjänstegrenscheferna.

 • Tillse att sjösäkerheten och verksamhetssäkerheten är god.

 • Ansvara för fartygets framförande och verksamhet under fartygschefen.

 • Utveckla taktik och stridsteknik för sjömålsbekämpning.Kvalifikationer:


 • Godkänd säkerhetsklassning, registerkontroll

 • Officersutbildning

 • Nautisk utbildning N6 eller högre

 • Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal

 • ECDIS-utbildning

 • GOC-utbildning

 • ARPA-utbildning enl. STCW-konventionen

 • CRM A-utbildning

 • Sjösäkerhetsutbildning för fartygs- och kompaniledning

 • Godkänd FM FYSS för sjögående personalÖnskvärda kompetenser:


 • MARA-utbildning

 • SAR-G-utbildning

 • OSC-utbildning

 • Operativ stabilitetsutbildning Bevb typ80/88

 • Utbildning farligt gods

 • Skjutledare KSP88

 • Övningsledare sjunkbomb/eldledare sjunkbomb

 • Undervattenstrid taktik ubåtsjakt

 • Utbildning på Ksp88 samt Ksp58

 • Utbildning på AK5 samt pistol88

 • SkyddsvaktsutbildadUpplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Andreas Green, Plutonchef, 070-148 46 54

Facklig representant:

Förvaltare Johan Dahlgren, 070-581 70 85

Övrigt:


 • Arbetsort: Göteborg

 • Befattningsnivå: OF 1, OR 6-7

 • Anställningsform: Tillsvidare 100 %. Provanställning tillämpas. Avtalsenlig lön.

 • Beräknat startdatum/tillträde: 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

 • Kallelse till test och intervju skickas ut till de vi väljer att gå vidare med.

 • Tester och intervjuer kommer genomföras under 1-3 dagar.Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land och verkar i Stockholm, Göteborg och på Gotland. Med hjälp av bland annat de snabbgående stridsbåtarna, svävare, trossbåtar och bevakningsbåtar, uppnår man en god rörlighet och förmåga att ta och utöva kontroll över kustområden. Syftet är att kunna styra vilka mark- och sjöenheter som ska ha tillgång till eller möjlighet att passera genom ett särskilt område. Amfibiesystemet kan verka i fyra dimensioner: i och under vattenytan, på land och i luften. Soldaterna använder kontrollerbara minor, robotsystem, granatkastare och andra vapensystem.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Social Media
 • facebook
 • Twitter
Ansök här