Team Customer Management is part of a global organization with high ceilings and space for a very own initiative. You are part of a fun team with over 30 executives with varied experiences. The team consists mainly of business analysts, project managers and system architects. We prioritize constant learning, knowledge transfer and thought leadership.

Our projects span a wide range of sectors and can move within sales / service transformation as well as loyalty management and are about to:

  • Improve customer experience – create customer travel and realize these with agila teams
  • Streamline and automate workflows and processes with digital solutions
  • Establish new digital platforms to streamline management and development

Customer Management is about the strategies, processes and applications that are needed to handle our customers’ relationships and interactions with existing and potential customers. We understand these aspects of our customers as well as knowledge about existing platforms such as Oracle Siebel, RODOD, Microsoft Dynamics, Pega, IBM BPM, etc.

Your work assignments

Project management in an international environment! As a project manager, you will work with some of Sweden’s largest companies and run projects that help our customers realize their digital visions in practice; we make sure it happens!

You will be responsible for all phases of the project, often with our other good consultants in Sweden and other parts of the world. For example, in the project manager role you can run an implementation or transformation project through all its phases from pre-trial to implementation and handover to support.

With us, you take an active role in sales activities and develop and manage our customer relationships. We see that you are in the industry trends and are interested in helping to build our business, perhaps Robotics in the Customer Management area?

Your profile

We are looking for you as a project manager and have at least 2 years of experience in agile project management with good insight in scrum, kanban, PMI, PRINCE2, IPMA or the equivalent. We would like you to have a relevant university education and you need good knowledge of Swedish and English in speech and writing. You know how to run projects from preliminary studies, implementation and handover to management. Experience in leading and interacting with different types of stakeholders – developers, testers, business representatives, steering group.

Working agile and test-driven is everyday for you and you have experience from one of the following industries; bank, insurance, public sector or telecom. The merit is to have worked with rules and frameworks, FATCA, Pega or RODOD as well as business knowledge – be able to act as a bridge between business and IT process mapping, change management.

As a person

As a person, you are targeted, driven and used to managing the project’s stakeholders. You like building teams where everyone has the opportunity to develop and you can create a good mood in the project. You are passionate about achieving lasting results in your projects and helping our customers get real business benefits from their IT projects. You have a drive to develop and take initiatives to solve the challenges our customers face.

We offer

På Capgemini får du arbeta med de största kunderna, i spännande och omväxlande roller vilket ger dig möjligheter att utvecklas både personligen och professionellt. Genom utbildningar, certifieringar och vårt globala kompetensnätverk kan du fördjupa dig vidare inom ditt intresseområde, utbyta internationella erfarenheter eller växa in i en helt ny roll. Du arbetar tillsammans med nyfikna och engagerade kollegor och ingår i ett stöttande team som tycker om att ha roligt ihop.

Capgemini

Capgemini är en av världens största leverantörer inom konsult- teknik och outsourcingtjänster med mer än 200 000 anställda i över 40 olika länder. Vi har även en stark lokal förankring där vi agera strategisk partner till några av de största namnen i svenskt näringsliv. Vårt fokus är att effektivisera våra kunders verksamhet genom bland annat digitalisering och automatisering.   På den svenska marknaden är vi idag ca 1500 kollegor med lokalkontor från Sundsvall i norr, till Malmö i söder. I februari flyttade vi till vårt nya kontor på Fleminggatan 18 på Kungsholmen. Vår marknadsposition och globala kapacitet ger oss möjligheten att arbeta med de största kunderna i nyskapande och samhällsbärande projekt. Detta innebär unika karriärvägar för våra IT-konsulter. Vi drivs av intressanta samarbeten, att göra skillnad hos våra kunder och att skapa en arbetsplats där vi har kul tillsammans!

Besök oss på www.capgemini.comPeople matter, results count.

Hälsning från en blivande kollega

”Något som förenar mig och mina kollegor är att vi är positiva, målmedvetna och levererar i tid. Vi jobbar tillsammans som ett team och kunskapsöverföringen inom Capgemini är något jag är väldigt stolt över och själv ser till att bidra till så ofta jag kan. Capgemini driver bland annat ett universitet på ett slott utanför Paris, dit högpresterande medarbetare skickas varje år för vidareutveck­ling. Denna vidareutveckling sker inom flertalet expertiser. För mig personligen, som vill vida­reutvecklas som Project Manager finns både en utbildningslinje som styr just mot utveckling inom projektledning samt nätverket Engage­ment Manager, där jag sitter med i Stockholms­styrelsen. Detta nätverk samlar våra projektle­dare för gemensamma träffar, utbildningar och kunskapsutbyten”. Helene, Project Manager

Ansökan

Submit your application and CV quickly and easily online. Selection is made on request as soon as possible with your application.